Максим (maksymus) wrote in ua_etymology,
Максим
maksymus
ua_etymology

Література про українські імена та прізвища

 

Белей Л. Ім’я для дитини в українській родині: Словник-довідник / Ред. С. Рошко. — Ужгород: Просвіта, 1993. — 116 с.
Горпинич В. О. Прізвища степової України: Словник: Близько 75 000 слів. — Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. — 40 с.
Демченко В. М. Державна сутність і мовна наповненість прізвища як офіційної назви особи / Демченко В. М. // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: [Зб. наук. праць ХНТУ]. — Вип. 2. — Херсон, 2010. — С. 190–195.
Демченко В. М. Етимологiя прiзвищ України: чинники державностi. (*)
Демченко В. М. Українські прізвища: історія, походження, правопис: [науково-практичний посібник] — Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2009.
Єфименко І. В. З історії виникнення та розвитку українських прізвищевих назв / Єфименко І. В. // Мовознавство. 2002. — № 5.
Желєзняк І. До історії українських прізвищ // Мовознавство. — 1987. — № 5.
Ірклієвський В. Етимологічний словник українських прізвищ. — Мюнхен: Б. в., 1987. — 904 с.
Карпенко Ю. О. Про літературну ономастику та її функціональне навантаження // Записки з ономастики. — Вип. 4.
Масенко Л. Т. Українські імена та прізвища. — К.: Т-во «Знания» УРСР, 1990. — 48 с.
Найдавніший реєстр українського козацтва 1581 року / Упор. В. Недяк. — К.: «ЕММА», 2004. (*)
Популярні призвища та імена України. (*)
Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ. — К.: Рад. шк., 1969. — 255 с.
Редько Ю. К. Словник сучасних українських прізвищ: У 2-х тт. / Ред. Д. Гринчишин. — Львів, 2007.
Редько Ю. К. Сучаснi українські прiзвища. — Київ, 1966. (*)
Реестр войска запорожского 1649 г. (*)
Реестр запорожских казаков 1619 г. (*)
Реестр 1756 г. (Реестр Запорожского войска 1756 г. [Текст] / Составитель Тернавский H. A. — Краснодар, 1997). (doc)
Реестра всего войска Запорожского после Зборовского договора / Реестра всего войска Запорожскаго послѣ Зборовскаго договора. (*)
Системы личных имен у народов мира / АН СССР; Ин.-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — М.: Наука, 1989. — 383 с.
Скрипник Л. Г., Дзятківська Н. П. Власні імена людей: Словник-довідник. — К.: Наук. думка, 1996. — 335 с.
Словник прізвищ: практичний словозмінно-орфографічний (на матеріалі Чернівеччини) / Гол. ред. Лук’янюк К. М.; Уклад.: Бабич Н. Д., Колесник Н. С., Лук’янюк К. М. та ін. — Чернівці: Букрек, 2002. — 423 с.
Трійняк І. І. Словник українських імен. — К., Довіра, 2005.
Чабаненко В. А. Прізвиська Нижньої Наддніпрянщини: У 2-х тт. — Запорiжжя, 2005.
Чучка П. П. Прізвища закарпатських українців: Історико-етимологічний словник. — Львів: Світ, 2005. — 704 с.

Список зібрала О. Л. Березович у списку розсилки dlibrary.googlegroups.com.
 
Tags: Власні назви
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 8 comments