Максим (maksymus) wrote in ua_etymology,
Максим
maksymus
ua_etymology

На протязі — протягом

 
Для мене величезною загадкою завжди були справжні підстави потрапляння того чи того суворого припису до стилістичних порадників. Особливо, коли розрізнення не просто штучне, а й суперечить історії виразу та його поширеному «помилковому» сучасному вжитку. Потім з довідника цей припис надходить до шкільного вчителя і — вуаля! — маємо усталене загальне переконання, яке ґрунтується тільки на фантазії укладача порадника.

В одному зі словників-довідників з культури мови середини 90-х несподівано наштовхнувся на чітке розрізнення синтетичної та аналітичної конструкції за значенням. Виявляється, на протязі — це тільки на продуві повітря і в жодному разі не протягом у значенні «упродовж». Порадник однозначно стверджує, що «ненормативними є: на протязі року, на протязі години». Хто б міг подумати?

Новинка мене зацікавила. Штудіюючи словники та довідники, виявив, що припис виник як однозначний приблизно між 1990 та 1995 роком, а потім зажив своїм життям. Якщо хтось вкаже точнішу дату впровадження помилкового розрізнення, буду вдячний. Зізнаюсь, перше спало на думку, що це було якесь тимчасове збочення пуристів 1920-х, яке сучасні послідовники піднесли до рівня нормативного. Але маю вибачитися за безпідставні підозри перед ними, до цього тоді не дійшло. Словники Кримського й Ізюмова пропонують вирази на протязі і протягом взаємозамінно у значенні тривалості. Порадник з культури мови 1986 року вказує, що обидві форми рівноправні, але «словоформа на протязі більш властива книжним стилям, зокрема офіційно-діловому».

[Єдине, що може бути поясненням, це одна коротка побіжна фраза в Антоненка-Давидовича: «Правильно не „на протязi року“, а „протягом року“.» Та ще наївне камлання в передмові до видання 1994 року: «Коли я тепер слухаю виступи діячів, народних депутатів і чую „на протязі“ замість „протягом“,...» Мабуть, знайшов першоджерело помилкового припису, яке тепер тиражується саме по собі!]

В старому журналі «Мовознавство» (1969, №5, С. 88) таке роз’яснення:
Чому по радіо й телебаченню часто чуємо на протязі двох (трьох) тижнів, а не протягом двох (трьох) тижнів?

Ці вирази ідентичні, однакові за змістом, хоч синтаксична конструкція їх різна. Вираз на протязі двох (трьох) тижнів побудований з іменником протяг у місцевому відмінку, що вживається на означення як просторових (відстань, віддалення, віддаль), так і часових понять (проміжок часу, тривання у часі). Цей іменник не слід плутати з омонімічним протяг — «струмінь повітря».
Частіше іменник протяг уживається на означення часових понять [...] у часовому значенні може вживатися і в іншому (не місцевому) відмінку, з різними прийменниками.
Синтаксично інакше побудований вираз протягом двох (трьох) тижнів. На сучасному етапі розвитку нашої мови слово протягом виступає у прийменниковому значенні, вимагаючи після себе іменника або словосполучення (числівника, прикметника тощо з іменником, який означає час) у родовому відмінку. [...] Отже, в сучасній мові цілком правильними є обидві конструкції. Думка про неправомірність конструкції на протязі не має під собою серйозних підстав.


Справді, як тут зазначено, форми іменника протяг «відстань, продовження» вживаються з різними прийменниками у значенні часу з XIX ст.: в протязі, на протязі. Огієнко, який пам’ятав ще початок вживання прийменникової форми, у своєму сематичному словнику зазначає, що протягом — новотвір, «часто вживають його без потреби: працював протягом двох років; правильно: працював два роки. Вираз „зробив це протягом двох днів“ не український, повстав чи не підо впливом нім. im Laufe. по-українськи дуже добре буде „зробіть це за два дні“. Українська мова знає слово „протягом“, але тільки в значенні протяжно, спроквола.» Далі йде посилання на Грінченка, який не знає іншого значення, як «Оцю пісню протягом співають» (протяжно). Отже, досліджувати подільші глибини, ніж кінець XIX — початок XX ст. вже не потрібно. Ну, а на протязі наступного століття до нашого часу обидві конструкції (і іменникова, і прийменникова) вживаються взаємозамінно. І жодних підстав розрізняти їх семантично немає.
 
Tags: Культура мови, Синоніми, Словник
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 78 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →