Максим (maksymus) wrote in ua_etymology,
Максим
maksymus
ua_etymology

Література про українські імена та прізвища

 

Белей Л. Ім’я для дитини в українській родині: Словник-довідник / Ред. С. Рошко. — Ужгород: Просвіта, 1993. — 116 с.
Горпинич В. О. Прізвища степової України: Словник: Близько 75 000 слів. — Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. — 40 с.
Демченко В. М. Державна сутність і мовна наповненість прізвища як офіційної назви особи / Демченко В. М. // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: [Зб. наук. праць ХНТУ]. — Вип. 2. — Херсон, 2010. — С. 190–195.
Демченко В. М. Етимологiя прiзвищ України: чинники державностi. (*)
Демченко В. М. Українські прізвища: історія, походження, правопис: [науково-практичний посібник] — Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2009.
Єфименко І. В. З історії виникнення та розвитку українських прізвищевих назв / Єфименко І. В. // Мовознавство. 2002. — № 5.
Желєзняк І. До історії українських прізвищ // Мовознавство. — 1987. — № 5.
Ірклієвський В. Етимологічний словник українських прізвищ. — Мюнхен: Б. в., 1987. — 904 с.
Карпенко Ю. О. Про літературну ономастику та її функціональне навантаження // Записки з ономастики. — Вип. 4.
Масенко Л. Т. Українські імена та прізвища. — К.: Т-во «Знания» УРСР, 1990. — 48 с.
Найдавніший реєстр українського козацтва 1581 року / Упор. В. Недяк. — К.: «ЕММА», 2004. (*)
Популярні призвища та імена України. (*)
Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ. — К.: Рад. шк., 1969. — 255 с.
Редько Ю. К. Словник сучасних українських прізвищ: У 2-х тт. / Ред. Д. Гринчишин. — Львів, 2007.
Редько Ю. К. Сучаснi українські прiзвища. — Київ, 1966. (*)
Реестр войска запорожского 1649 г. (*)
Реестр запорожских казаков 1619 г. (*)
Реестр 1756 г. (Реестр Запорожского войска 1756 г. [Текст] / Составитель Тернавский H. A. — Краснодар, 1997). (doc)
Реестра всего войска Запорожского после Зборовского договора / Реестра всего войска Запорожскаго послѣ Зборовскаго договора. (*)
Системы личных имен у народов мира / АН СССР; Ин.-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — М.: Наука, 1989. — 383 с.
Скрипник Л. Г., Дзятківська Н. П. Власні імена людей: Словник-довідник. — К.: Наук. думка, 1996. — 335 с.
Словник прізвищ: практичний словозмінно-орфографічний (на матеріалі Чернівеччини) / Гол. ред. Лук’янюк К. М.; Уклад.: Бабич Н. Д., Колесник Н. С., Лук’янюк К. М. та ін. — Чернівці: Букрек, 2002. — 423 с.
Трійняк І. І. Словник українських імен. — К., Довіра, 2005.
Чабаненко В. А. Прізвиська Нижньої Наддніпрянщини: У 2-х тт. — Запорiжжя, 2005.
Чучка П. П. Прізвища закарпатських українців: Історико-етимологічний словник. — Львів: Світ, 2005. — 704 с.

Список зібрала О. Л. Березович у списку розсилки dlibrary.googlegroups.com.
 
Tags: Власні назви
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 8 comments