?

Log in

No account? Create an account

Етимологія та історія української мови

Походження слів

Social capital

Rating position

Location:
Membership:
Open
Posting Access:
All Members , Moderated
Description:
Українська мова в історичному розвитку
Спільнота для обговорення етимології та історії української мови. У центрі уваги знаходяться питання походження слів, власних імен, словосполучень, фразеологізмів, усталених виразів, жарґонізмів, синонімів та антонімів.

У спільноті не вітаються прохання допомогти перекласти іншомовне слово та/або вираз, тому що для цього є спільнота translate_ua. Натомість бажаними для обговорення є проблеми знаходження синонімів, пояснення значення й походження маловживаних, застарілих, розмовних або діалектних слів української мови. Завжди краще подумати про створення нової теми обговорення, ніж намагатися запитувати в коментарях до інших тем.

Приєднайтеся до спільноти.


ЕТИМОЛОГІЯ [грец. etymologia < etymon — основне значення і ...логія] — 1) розділ мовознавства, що вивчає походження й минулі етапи розвитку слів та морфем певної мови або груп мов; 2) пояснення походження якогось слова за допомогою зіставлення його зі спорідненими словами тієї самої або іншої мови.

Корисні посилання:
Етимологічний словник української мови (А-Я, формат DjVu)
An Etymological Dictionary of the Ukrainian Language by J. Rudnyc'kyj (формат DjVu)

Етимологічний словник російської мови Макса Фасмера
Мовознавство на сторінці «Ізборник»
«Книгосховище українського мовця»
Староукраїнські граматики та лексикони
Словник староукраїнської мови XIV-XV ст.
Історичний словник українського язика Є. Тимченка (А-Ж).
Етимологія й історія слів російської мови

Словники України (150.000 слів) [дзеркало] [версія off-line]
Академічний словник української мови (1970-1980)
Словарь української мови Б. Грінченка (1907-1909)
Словник Є. Желехівського — С. Недільського (1886)

Англійсько-Білорусько-Польсько-Російсько-Український тлумачний словник
Старослов’янський словник за рукописами X-XI ст.


А також:
English Online Etymology Dictionary
Dizionario Etimologico Italiano
Беларускія слоўнікі і энцыкляпэдыі
Słownik Staropolski - baza haseł i zwrotуw staropolskich
Słownik Knapskiego. Thesaurus Polonolatinograecus
Індоєвропейські етимологічні словники

Інтерактивна карта говорів української мови

Український правопис


Знаєте корисне посилання? Розкажіть про нього учасникам.

Книга скарг та пропозицій.     *     *     *     Словник спільноти за п’ять років.Мовна політика. Ставити запитання та відповідати можна будь-якою мовою, якщо вважаєте, що написане зрозуміють співрозмовники, а головно — модератор. Зверніть увагу на специфічну тему спільноти, яка логічно передбачає, що всі, хто беруть участь у дискусіях, володіють українською мовою на достатньому для розуміння рівні.Кнопки для шанувальників: Етимологія та історія української мови     Етимологія та історія української мови     [коди кнопок]


                                    Тарас Шевченко. Шевченківські читання«Азбучна війна», Євген Желехівський, Іван Ужевич, Іван Франко, Ізмаїл Срезневський, Агатангел Кримський, Андрій Білецький, Арістотель, Борис Грінченко, Василь Німчук, Ватрослав Яґіч, Володимир Винниченко, Кирило і Мефодій, Київ, Лаврентій Зизаній, Леся Українка, Максим Рильський, Мелетій Смотрицький, Микола Зеров, Микола Лукаш, Михайло Максимович, Олекса Синявський, Олександр Колесса, Олександр Потебня, Павло Білецький-Носенко, Павло Житецький, Павло Тичина, Памво Беринда, Словарь української мови, Степан Смаль-Стоцький, Тарас Шевченко, Україна, Шевченко, Яків Головацький, абетка, абстрактна лексика, адвербіалізація, азбука, акання, акомодація, акронім, акцентна парадиґма, алфавіт, анахронізм, андронім, антонім, антропонім, аорист, апостроф, арго, архаїзм, багатомовність, буквар, білінгвізм, власні назви, вульгаризм, генетична класифікація мов, глаголиця, глосарій, говірка, гражданський шрифт, давньоруська мова, давньоукраїнська мова, двоїна, деетимологізація, демінутиви, деназалізація, державна мова, дифтонг, діалект, дієприкметник, дієприслівник, дієслово, етимологія, етимон, етнонім, желехівка, значення, кирилиця, компаративна лінгвістика, лексема, лексикографія, лінгвістика, лірика, література, літературна мова, літературна норма, максимовичівка, метатеза, мова, мовознавство, морфема, народна етимологія, норми української мови, ономастика, орфографія, освіта, палаталізація, перифраз, поезія, полонізм, походження слів, правило дев'ятки, правопис, праслов'янська мова, присудок, проза, проста мова, підмет, речення, реґіоналізм, розвиток слів, руська мова, рутенізм, рідна мова, синонім, склад, скоропис, скрипниківка, слов'янські мови, словеноруська мова, словник, словники, слово, соціолінгвістика, спорідненість мов, старослов'янська мова, староукраїнська мова, стиль, стилістика, топонім, українська література, українська мова, український правопис, українізація, україністика, фонетика, фонологія, фразеологія, філологія, церковнослов'янська мова, чергування звуків, ярижка, ять, іменник, індоєвропейська прамова, інтернаціоналізми, історична фонологія, історичні чергування, історія української мови

Categories

армия, история, общество, религия, знаменитости, искусство, литература, музыка, спорт, еда, животные, природа, путешествия, it, наука, технологии, россия, 18+, отношения, лытдыбр, транспорт, лингвистика

Social capital

Rating position

Statistics